نشاسته، سوخت تکاملی انسان

یکی از مهم‌ترین نیروها در تکامل انسان، توانایی هضم نشاسته است.

نشاسته، سوخت تکاملی انسان

یکی از مهم‌ترین نیروها در تکامل انسان، توانایی هضم نشاسته است. در مقایسه با شامپانزهها، انسان دارای کپیهای بیش‌تری از ژنمربوط به آنزیمهای هضم کننده‌ی نشاسته میباشد که به او توانایی فراهم کردن غذای کافی برای مغز بزرگ‌ترش را داده است. قبلا این توانایی به وجود گوشت در برنامه‌ی غذایی نسبت داده میشد.

به‌گزارش بیبیسی (BBC)، در تایید این مطلب مشخص شده است در جوامعی که از غذاهای نشاستهای استفاده می‌کردند تعداد کپیهای ژن آمیلاز بیش‌تری وجود دارد

تحقیقات نشان میدهد انسانهای اولیه به غیر از میوههای رسیده همواره به‌دنبال استفاده از غذاهای دیگر نیز بودهاند. برای مثال آن‌ها از اندامهای زیر زمینی گیاهان، ریشه، ریزوم، پیاز و غدههای زیرزمینی (مثل سیب زمینی) - که غنی از نشاسته هستند - استفاده میکردند. هم‌چنین با به‌کارگیری آتش خوردن غذاهایی از این نوع آسانتر و بیش‌تر شد.

البته هنوز محققین در مورد این‌که استفاده از نشاسته باعث بزرگ‌تر شدن مغز انسان شده است اتفاق نظر ندارند.

دبیر المپیاد زیستشناسی به‌کارگیری مواد نشاستهای توسط انسان باعث استفاده‌ی بهینه‌ی او از منابع موجود شده و همین مطلب به تغذیه‌ی بیش‌تر و متنوعتر و در نتیجه منجر به رشد جمعیت گردیده است.

منبع خبر : سرويس المپيادهاي رشد

/ 0 نظر / 15 بازدید